top of page

Tomträttshavare


Som tomträttshavare står du inför många juridiskafrågor som rör din tomträtt. Vanliga frågor gäller tvister mot kommunen angående tomträttsavgäld.

Vi hjälper dig att driva ärenden som gäller bland annat:

• Utredning om korrekt tomträttsavgäld

• Förlikn ingsförhandlingar med kommunen om ny tomträttsavgäld

• Juridiskt ombud i mark- och miljödomstolen vid tvist om tomträttsavgälden

• Andra förhandlingar med markägaren om villkoren i tomträttsavtalet

Kontakta gärna oss:

 

Your details were sent successfully!

  ​​Prima Fastighetsjuridik AB

  Telefon 08-411 69 68

  Mobil 070-686 32 01

  info@primafastighetsjuridik.se

  © 2012 by PRIMA

  bottom of page