Tomträttshavare


Som tomträttshavare står du inför många juridiskafrågor som rör din tomträtt. Vanliga frågor gäller tvister mot kommunen angående tomträttsavgäld.

Vi hjälper dig att driva ärenden som gäller bland annat:

• Utredning om korrekt tomträttsavgäld

• Förlikn ingsförhandlingar med kommunen om ny tomträttsavgäld

• Juridiskt ombud i mark- och miljödomstolen vid tvist om tomträttsavgälden

• Andra förhandlingar med markägaren om villkoren i tomträttsavtalet

Kontakta gärna oss:

 

 

Your details were sent successfully!

    ​​Prima Fastighetsjuridik AB

    Telefon 08-411 69 68

    Mobil 070-686 32 01

    info@primafastighetsjuridik.se

    © 2012 by PRIMA