top of page

Våra tjänster

​Prima Fastighetsjuridik erbjuder juridisk rådgivning och stöd inom fastighetsrättsliga frågor, främst hyresrätt, bostadsrätt och byggjuridik.
Våra kunder är fastighetsägare och tomträttshavare (bostadsrättsföreningar, ägare till flerfamiljshus och kommersiella fastigheter, samt centrumanläggningar).

Nedan är exempel på några områden där vi idag bistår våra kunder med juridisk rådgivning:

 

- Plan- och byggärenden
- Avtalsförhandlingar med till exempel entreprenörer, hyresgäster, bostadsrättshavare, förvaltare
- Förhandlingar med motparter i tvister
- Fastighetsöverlåtelser
- Förhandlingar med kommunen om tomträttsavgäld
- Hyresförhandlingar för bostäder och kommersiella lokaler
- Ombildning till bostadsrättsförening
- Granskning av och upprättande av stadgar för bostadsrättsföreningar
- Uppdrag som ordförande på stämmor
- Uppdrag som styrelseledamot i bostadsrättsföreningar
- Ledare för seminarier och kurser i hyresrätt, bostadsrätt och ansvar för styrelseledamöter
- Biträde för att utarbeta rutiner och arbetsmetoder för styrelser i bostadsrättsföreningar och stiftelser
- Permutationsärenden för stiftelser
- Rättsprocesser i domstol i de ärenden som inte går att lösa på annat sätt

 

 

Välkommen att kontakta Prima Fastighetsjuridik för mer information. Klicka här>

 

  ​​Prima Fastighetsjuridik AB

  Telefon 08-411 69 68

  Mobil 070-686 32 01

  info@primafastighetsjuridik.se

  © 2012 by PRIMA

  bottom of page