top of page

Fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ett stort ansvar att driva, förvalta och underhålla fastigheten. Vanliga frågor som fastighetsägare ofta möts av är bland annat; hur hanteras hyresgäster som stör grannarna, hur bemöter du hyresgästernas krav på underhåll och hur hanterar du som fastighetsägare hyresförhandlingarna. Mot bakgrund av att hyrslagstiftelsen är komplicerad är det nödvändigt för dig som är fastighetsägare att få juridiskhjälp med att förstå dina rättigheter och skyldigheter.

Vi hjälper dig med:


• Avtal vid köp och försäljning av fast egendom
• Upprätta hyresavtal för lokalhyresgäster
• Plan- och bygglagen
• Besiktning
• Dolda fel
• Entreprenadavtal

• Granska och förstå hyreslagen
• Förhandlingar med hyresgäster och andra motparter
• Handläggning av ärenden i hyresnämnden
• Fastighetens underhåll
• Tvister
• Domstolsförhandlingar
• Ombyggnad
• Bygglov

 

 

Kontakta gärna oss:

 

Your details were sent successfully!

  ​​Prima Fastighetsjuridik AB

  Telefon 08-411 69 68

  Mobil 070-686 32 01

  info@primafastighetsjuridik.se

  © 2012 by PRIMA

  bottom of page