top of page

Bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförening är en ekonomiskförening som ska tillvarata medlemmarnas intressen. Som bostadsrättsförening stöter man ofta på komplexa frågeställningar. Vi på Primafastighetsjurdik hjälper bostadsrättföreningar i flera frågor angående:

• Tolkning och tillämpning av bostadsrättslagen

• Tolkning och tillämpning av lagen om ekonomiska föreningar

• Tvistelösningar
• Biträder i domstol
• Upplåtelseavtal
• Avtal gällande ombyggnader
• Ombildningar
• Bygglov för ombyggnader och nybyggnade

På Primafastighetsjuridik har vi en lång erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättsföreningar. Vi hjälper bostadsrättsföreningens styrelse med:


• Att agera stämmoordförande
• Gå igenom och granskar stadgar
• Biträda styrelsen i dess arbete
• Hjälpa till i styrelsearbetet
• Upprätta arbetsrutiner

• Delta vid föreningsstämman

​• Kurser och seminarier för styrelseledamöter

 


 

 

​"Primafastighetsjuridik arrangerar också utbildningar för bostadrättsföreningar.

Kontakta oss om du vill veta mer."

Your details were sent successfully!

  ​​Prima Fastighetsjuridik AB

  Telefon 08-411 69 68

  Mobil 070-686 32 01

  info@primafastighetsjuridik.se

  © 2012 by PRIMA

  bottom of page